skip to Main Content
Innovació I Creativitat En El Lloc De Feina

Innovació i creativitat en el lloc de feina

Dia mundial de la Creativitat i la Innovació de les Nacions Unides per conscienciar sobre la importància d’aquestes competències en la resolució de problemes.

Objectiu

Conèixer tècniques i eines que ens poden ajudar a ser més creatius/ves i innovadors/es en l’entorn laboral.

Continguts

• Conceptes bàsics: Què és innovar? Què és creativitat? Què entenem per feina, lloc de treball?
• Aspectes generals: Exemples d’innovació i creativitat.
• Desenvolupament d’habilitats creatives: atreveix-te a ser creatiu/va i innovador/a, i identifica el teu procés creatiu / innovador.
• Elimina els frens per estimular la teva creativitat: actitud creativa, ampliar la mirada a través d’eines creatives.
• Tècniques i eines: Binomi fantàstic, Brainstorming, SCAMPER, Analogies forçades,  entre d’altres.

Sessió a càrrec de Rafel Sánchez – Creativita, crea la teva vida.

SMObililtza el millor de tu!

Ho organitza: Servei Municipal d’Ocupació. Horari: 9.00 a 13.00h. Places: 15

Més informació

Back To Top