skip to Main Content
Desperta La Teva Creativitat

Desperta la teva creativitat

La creativitat és la capacitat de generar noves idees i conceptes, a patir d’associacions entre idees i conceptes coneguts amb l’objectiu de trobar noves solucions a reptes, problemes i situacions. I ha passat a ser una de les competències més valorades per les empreses.

En aquest taller, repartit en dues hores, ens aturarem en els diferents estadis del procés creatiu, amb l’objectiu de:
– prendre consciència de les possibilitats que se’ns obren quan ens atrevim a ser creatius/ives,
– connectar amb la motivació, l’atreviment i l’expressió de l’autenticitat
– validar el canal intuïtiu i creatiu com a recurs no només per a expressar-nos sinó també per escoltar-nos i trobar respostes.

Sessió a càrrec d’El Despertador, coaching i recreació personal.

Facilita Rafel Sánchez

SMObilitza el millor de tu

 

Ho organitza: Servei Municipal d’Ocupació. Sessió de 2 dies. Dates: 10 i 17 de juny 2022. Horari: 10 a 12h.

Més informació

Back To Top